They enjoyed more Kizomba/Semba at the beach with Turma do Básico.

They enjoyed more Kizomba/Semba at the beach with Turma do Básico.

Eles curtiram mais Kizomba / Semba na praia com o gruppo Turma do Básico.